Ziarah Kubur


Sahabat Bilal Radhiyallahu’a
Setelah Bilal ra menginjak tanah Syam dia melihat Nabi dalam mimpinya. 

Nabi SAW bertanya : “Sombong sekali kamu ya Bilal, seharusnya engkau berziarah dulu ke tempatku. Maka hati-hatilah engkau, hidupmu akan resah dan gelisah” Lalu dia menaiki kudanya menuju Madinah, setelah sampai dia pergi ke kuburan Nabi dalam keadaan menangis, mencium kuburan Rasulullah.

Lalu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein datang menyambutnya dengan pelukan dan ciuman rindu. “Kami sangat rindu mendengar adzan mu, yang mana sewaktu Nabi hidup engkau selalu adzan di atas Masjid itu” seru Hasan dan Hussein. Lalu dia pergi ke tempat tersebut dan mengumandangkan adzan.

📚Wafa’ul Wafa’ 4/1405, Imam As Samhudi dan Ibnu ‘Asakir dalam Tarikh Dikasyq 7/137

Comments