BERPUASA DALAM KEADAAN BELUM MANDI WAJIB, SAH ATAU TIDAK

Apakah sah puasa seseorang itu apabila sudah masuk waktu subuh sedangkan dia belum mandi wajib?

Jawapan ringkas : Sah puasanya

Jawapan terperinci :

Di dalam kitab Hasyiah Tarmasi atas Manhaj al Qawwim Jilid 5, ms 643 :

اعلم أنهم أجمعوا على صحة صوم الجنب سواء كان من احتلام أو جماع وبه قال الجمهور من الصحابة والتابعين

Maksudnya : Ketahuilah Ulama bersepakat sah puasa orang berjunub samada sebab mimpi atau jima'(hubungan suami isteri). Pendapat ini dikemukakan oleh majoriti para sahabat dan tabi'in.

Wallahu'alam

No comments:

Post a Comment