Posts

Sepanjang Hidup, Rasulullah Hanya 2 Kali Sakit. Ini Rahasianya :

MELAKUKAN JIMA' PADA MALAM HARI SELEPAS NIAT PUASA, PERLU NIAT ULANG ATAU TIDAK

BERPUASA DALAM KEADAAN BELUM MANDI WAJIB, SAH ATAU TIDAK