Skip to main content

Cerita Saidah Atikah

Sayyidah Atikah, istri Khalifah Umar bin Khattab ra pernah berkata: "Saat hendak tidur karena sangat mengantuk tiba-tiba suamiku sayyidina Umar duduk dan menangis". 

Maka aku bertanya kepadanya, "Kenapa denganmu Yaa, Amirul Mukminin"? 
Maka beliau berkata:
"Aku mengemban amanat semua urusan Umat Muhammad, dan di dalamnya terdapat orang2 miskin, orang2 lemah, anak yatim dan orang2 yang teraniaya, aku khawatir bagaimana aku bertanggung jawab atas mereka kelak di hadapan Allah swt"

Comments

Popular posts from this blog

Pesan Umma

"Ketika kamu sudah dewasa kamu akan diperlakukan buruk dan dikecewakan oleh banyak manusia. Tapi sesedih dan semarah apapun kamu tetaplah jadi baik."

Bagaimanakah keadaan kita semasa kembali bertemu Allah SWT?

Sulaiman Bin Abdil Malik (seorang  Khalifah Bani Umayyah) telah bertanya kepada Seorang alim yang soleh, zuhud, bertakwa dan warak iaitu Abu Hazim Salamah Bin Dinar, katanya:  Bagaimanakah (keadaan kita semasa) kembali bertemu Allah SWT? Beliau r. alaihi telah menjawab: "Orang yang baik maka keadaannya adalah seperti seorang pengembara yang pulang bertemu kaum keluarganya. Adapun seorang yang jahat maka keadaannya adalah seperti seorang hamba yang telah melarikan diri, tetapi dia dikembalikan kepada tuannya."

Kenapa Hidup ini Melelahkan?

Kenapa hidup ini melelahkan? Karena bukan tempat untuk beristirahat. Jika tidak, kau akan lelah di kehidupan selanjutnya.