Imam Syafii ra. Menasehati Salah Satu Muridnya yang Pandai

« Jika engkau berusaha sekuat mungkin menyenangkan semua orang, maka hal itu tidak mungkin. Oleh karena itu, baguskanlah pekerjaanmu dan luruskanlah niatmu semata-mata hanya untuk Allah yang Maha Mulia dan Maha Luhur. »

(Rujukan: Imam al-Nawâwî, al-Majmû’ Sharh al-Muhazzab, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, juz 1, h. 406)

لو اجتهدت كل الجهد، على أن ترضي الناس كلهم فلا سبيل إليه، فإن كان كذلك، فأخلص عملك ونيتك لله عز وجل

No comments:

Post a Comment