Ada 5 Kegelapan dan 5 PenerangnyaSayyidina Abu Bakr Ash-Shidiq ra :
Ada 5 kegelapan dan 5 penerangnya :

● Cinta terhadap dunia itu gelap dan cahayanya adalah taqwa,

● Dosa itu gelap dan cahayanya adalah taubat,

● Alam kubur itu gelap dan cahayanya adalah syahadat,

● Alam akhirat itu gelap dan cahayanya adalah amal shaleh,

● Jembatan / Shirat itu gelap dan cahayanya adalah yakin.

No comments:

Post a Comment