Skip to main content

Ada 5 Kegelapan dan 5 PenerangnyaSayyidina Abu Bakr Ash-Shidiq ra :
Ada 5 kegelapan dan 5 penerangnya :

● Cinta terhadap dunia itu gelap dan cahayanya adalah taqwa,

● Dosa itu gelap dan cahayanya adalah taubat,

● Alam kubur itu gelap dan cahayanya adalah syahadat,

● Alam akhirat itu gelap dan cahayanya adalah amal shaleh,

● Jembatan / Shirat itu gelap dan cahayanya adalah yakin.

Comments

Popular posts from this blog

Pesan Umma

"Ketika kamu sudah dewasa kamu akan diperlakukan buruk dan dikecewakan oleh banyak manusia. Tapi sesedih dan semarah apapun kamu tetaplah jadi baik."

Bagaimanakah keadaan kita semasa kembali bertemu Allah SWT?

Sulaiman Bin Abdil Malik (seorang  Khalifah Bani Umayyah) telah bertanya kepada Seorang alim yang soleh, zuhud, bertakwa dan warak iaitu Abu Hazim Salamah Bin Dinar, katanya:  Bagaimanakah (keadaan kita semasa) kembali bertemu Allah SWT? Beliau r. alaihi telah menjawab: "Orang yang baik maka keadaannya adalah seperti seorang pengembara yang pulang bertemu kaum keluarganya. Adapun seorang yang jahat maka keadaannya adalah seperti seorang hamba yang telah melarikan diri, tetapi dia dikembalikan kepada tuannya."

Kenapa Hidup ini Melelahkan?

Kenapa hidup ini melelahkan? Karena bukan tempat untuk beristirahat. Jika tidak, kau akan lelah di kehidupan selanjutnya.