Bahagia itu Duduk Bareng Santriأن يبادر شبابه وأوقات عمره إلى التحصيل ولا يغتر بخدع التسويف والتأميل.

Hendaknya seorang penuntut ilmu bergegas dimasa mudanya dan di setiap umurnya untuk memperoleh ilmu. Janganlah tertipu dengan penundaan dan angan-angan.

No comments:

Post a Comment