Semoga Allah


Semoga Allah merahmati orang yang selalu berprasangka baik terhdp kita. 

Semoga Allah mengampuni orang yang ngomongin sesuatu yang tidak benar pada diri kita. 

Semoga Allah menutupi aib orang mengetahui aib kita, lalu mereka menutupi segala aib kita. 

No comments:

Post a Comment