Enaknya MenjombloRasulullah shallallahu Alaihi wasallam bersabda: akan datang suatu masa di mana kehancuran seseorang itu disebabkan oleh istri, orang tua, anak. Mereka menghinakannya dengan kefaqiran dan membebaninya dengan sesuatu yang tak ia kuasai, kemudian masuklah ia ke berbagai pintu masuk yang di dalamnya, di situ agamanya hilang, dan kemudian (pada akhirnya) binasalah ia.

#hidupJomblo

No comments:

Post a Comment