Inilah Empat Perkara yang di Inginka Allah


Ketika Anda memperoleh nikmat, Allah menuntut syukurmu. Ketika Anda terkena bencana, Allah menuntut sabarmu. Ketika Anda menjadi orang yang taat, Allah menuntutmu menyaksikan kasih sayang-Nya. Ketika Anda berbuat maksiat, Allah menuntut dirimu segera taubat & kembali kepada-Nya.
Bagi Syaikh Abu Hasan asy-Syadzili, Inilah empat perkara yang diinginkan Allah dari seorang hamba: Nikmat, bencana, ketaatan, dan maksiat.

No comments:

Post a Comment