Jagalah Raja Diri

 Jagalah raja diri yarng mentadbir segala rakyatnya, Hati namanya 
Baik raja, baiklah rakyatnya, jahat raja, jahatlah rakyatnya, 
suluhkah hati hingga ke dasarnya, Bersihkan mazmumahnya hingga dia menjadi murni, ia akan memancarkan cahaya hidayah ilahi, memenuhi sehuruh anggota, hingga ke seluruh kehidupan. Jangan hitamkan hati, kita akan kehilangan cahaya hidayah, fisik akan hidup terombang ambing di dalam kegelapan. Tanda hati itu hitam ada 3 perkara:
 Tidak terkejut dengan dosa-dosa, tidak menjadikan hati tempat ketaatan, tidak menjadikan tempat menerima nasehat. Jika lahir dan batin sama saja ketaatannya, adil namanya, Jika yang batin lebih bersih dari yang lahir, keutamaan namanya, jika yang lahir nampak bersih, dalamnya kotor, fasik atau durhaka, kalau dibiarkan berterusan ini akan membawa kepada nifak, jagalah hati dan bersihkan dengan sungguh-sungguh, jangan sampai pintumya telah tertutup rapat, untuk menerima segala kebaikan.

No comments:

Post a Comment