Firman Allah dalam Hadist Qudsi


Firman Allah dalam hadis qudsi; 

Siapa yang sibuk membaca Al Qur'an dan berdzikir kepadaKu sehingga dia lupa meminta kepadaKu, maka Aku akan memberikan lebih dari apa yang orang lain mintak. 

No comments:

Post a Comment