Skip to main content

Usahamu untuk mengetahui ciri-ciri yang masih ada di dalam dirimu.


" Usaha untuk mengetahui ciri-ciri yang masih ada dalam dirimu, itu lebih baik dari usahamu untuk membukanya bagimu tirai yang ghaib.  
Kata orang Arif : Jadilah hamba Allah yang selalu ingin mencapai Istiqamah, dan jangan menjadi hamba yang menuntut karamah.  Istiqamah berarti menunaikan kewajiban, sedangkan karamah berarti menuntut kedudukan. Sedangkan karamah atau kedudukan yang diberikan oleh Allah kepada seorang wali adalah sebagai hasil dari Istiqamah.  Istiqamah berarti tetap dalam Ubudiyah, tidak berubah iman dan kepercayaan kepada Allah, ke Tuhanan Allah, kekuasaan Allah dan kebijaksanaan Allah. Baik dalam sehat atau sakit, senang atau susah, suka atau duka, kaya atau miskin." 

Comments

Popular posts from this blog

Pesan Umma

"Ketika kamu sudah dewasa kamu akan diperlakukan buruk dan dikecewakan oleh banyak manusia. Tapi sesedih dan semarah apapun kamu tetaplah jadi baik."

Bagaimanakah keadaan kita semasa kembali bertemu Allah SWT?

Sulaiman Bin Abdil Malik (seorang  Khalifah Bani Umayyah) telah bertanya kepada Seorang alim yang soleh, zuhud, bertakwa dan warak iaitu Abu Hazim Salamah Bin Dinar, katanya:  Bagaimanakah (keadaan kita semasa) kembali bertemu Allah SWT? Beliau r. alaihi telah menjawab: "Orang yang baik maka keadaannya adalah seperti seorang pengembara yang pulang bertemu kaum keluarganya. Adapun seorang yang jahat maka keadaannya adalah seperti seorang hamba yang telah melarikan diri, tetapi dia dikembalikan kepada tuannya."

Kenapa Hidup ini Melelahkan?

Kenapa hidup ini melelahkan? Karena bukan tempat untuk beristirahat. Jika tidak, kau akan lelah di kehidupan selanjutnya.