Skip to main content

Sultan Abdul Hamid HanSultan Abdulhamid Han lahir di Istana Topkapı. Sultan Abdulmejid I merupakan ayah kandungnya. 10 tahun setelah ia lahir, ibu kandungnya Tirimüjgan Kadın wafat, kemudian ia dirawat oleh Perestu Kadın yang menganggap Abdulhamid seperti anaknya sendiri.

Di masa mudanya, ia mendapatkan edukasi yang sangat baik di istana bersama para Shehzade yang lainnya. Selain itu, ia menguasai banyak bahasa diantaranya; Bahasa Perancis, Persia, Arab. Ia juga sudah memiliki bakat dalam kerajinan kayu dan juga bergelut ke dalam dunia perdagangan.

Bersama pamannya Sultan Abdulaziz, ia pernah melakukan perjalanan ke Eropa dan Mesir yang membuatnya memperluas visinya tentang dunia.

Comments

Popular posts from this blog

Pesan Umma

"Ketika kamu sudah dewasa kamu akan diperlakukan buruk dan dikecewakan oleh banyak manusia. Tapi sesedih dan semarah apapun kamu tetaplah jadi baik."

Bagaimanakah keadaan kita semasa kembali bertemu Allah SWT?

Sulaiman Bin Abdil Malik (seorang  Khalifah Bani Umayyah) telah bertanya kepada Seorang alim yang soleh, zuhud, bertakwa dan warak iaitu Abu Hazim Salamah Bin Dinar, katanya:  Bagaimanakah (keadaan kita semasa) kembali bertemu Allah SWT? Beliau r. alaihi telah menjawab: "Orang yang baik maka keadaannya adalah seperti seorang pengembara yang pulang bertemu kaum keluarganya. Adapun seorang yang jahat maka keadaannya adalah seperti seorang hamba yang telah melarikan diri, tetapi dia dikembalikan kepada tuannya."

Kenapa Hidup ini Melelahkan?

Kenapa hidup ini melelahkan? Karena bukan tempat untuk beristirahat. Jika tidak, kau akan lelah di kehidupan selanjutnya.