Playboy = Buaya

Kalimah "Buaya" menurut fiqh

"و تمساح اسم مشترك بين حيوان المعروف والرجل الكذاب"

حاشية البجيرمي

Timsah adalah nama yang diertikan dengan dua makna pertama hewan yang makruf (buaya) dan kedua lelaki yang suka menipu.

Hasyiah bujairimi juz 4,ms 326


No comments:

Post a Comment