Kenapa Istiqamah Lebih Sukar daripada Memulakan Sesuatu?

Karena permulaan hanya sekali, sementara istiqamah perlu berkali-kali melakukan hal yang diistiqamahkan.


No comments:

Post a Comment