Iblis Lebih Berilmu Daripada ManusiaAl-'adabul fauqol 'ilmi - "Adab itu lebih tinggi daripada ilmu."

Semua harus bermula dengan Adab!
Jadi, janganlah kau merasa bangga dengan Ilmu yang telah kau capai, jika tanpa Adab itu semua akan percuma.

Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani  رحمه الله pernah berkata:

 "Aku Lebih Menghargai Orang Yang Beradab Daripada Orang Yang Berilmu. Kalau Hanya Berilmu, Iblis-pun Lebih Tinggi Ilmunya Daripada Manusia".
No comments:

Post a Comment