Bahaya nya Penyakit Hati

Sofyan bin Dinar berkata: Pernah kukatakan kepada Abu Basyir: Terangkan kepadaku tentang amal-amal para pendahulu kita.
Dia menjawab: Mereka sedikit beramal, tapi diberi pahalanya banyak. Saya bertanya: Kenapa demikian? Dia menjawab: Karena terbebasnya mereka dari penyakit hati.

No comments:

Post a Comment