Apa itu Ujub?Abdullah Ibn al-Mubarak ketika ditanya tentang ujub atau bangga diri, beliau menjawab: “Engkau melihat di dalam dirimu sesuatu yang tidak ada pada diri orang lain.”
(Syu’ab al-Iman)

Imam Ghazali berkata, ujub artinya mengagungkan diri, atau menganggap agung amal yang dilakukan. Misalnya dengan mengatakan: “Sayalah orang yang paling soleh, tidak ada orang yang melebihi kesolehanku.

Menurut para ulama, ujub ialah seorang yang beranggapan bahawa kemuliaan amal soleh disebabkan adanya sesuatu perkara atau sebab bukan kerana Allah SWT.

No comments:

Post a Comment