‏JANGAN LAKUKAN INI KETIKA BUANG AIR BESAR(فائدة) من أكثر من الكلام خشي عليه من الجان ومن أدام نظره إلى ما يخرج منه ابتلي بصفرة الوجه ومن تفل على ما يخرج منه ابتلي بصفرة الأسنان‏ومن امتخط عند قضاء الحاجة ابتلي بالصمم ومن أكل عند قضائها ابتلي بالفقر ومن أكثر من التلفت ابتلي بالوسوسة اهـ برماوي

📒حاشية الجمل على شرح المنهج ج ١ ص٩٢

( FAIDAH)
Barangsiapa yang banyak bicara (ketika buang air besar) akan dikhawatirkan terkena jin. Barangsiapa selalu melihat ke perkara yang keluar akan mengidap wajah kuning. Barang siapa membuang ludah di atas kotoran yang keluar maka giginya akan kuning.

Barangsiapa membuang ingus ketika buang air besar telinganya akan tuli. Barangsiapa makan ketika BAB akan menderita kemiskinan. Barangsiapa sering menoleh ketika BAB maka akan menderita waswas.
(di riwayatkan oleh imam Barmawi)

No comments:

Post a Comment