Skip to main content

‏JANGAN LAKUKAN INI KETIKA BUANG AIR BESAR(فائدة) من أكثر من الكلام خشي عليه من الجان ومن أدام نظره إلى ما يخرج منه ابتلي بصفرة الوجه ومن تفل على ما يخرج منه ابتلي بصفرة الأسنان‏ومن امتخط عند قضاء الحاجة ابتلي بالصمم ومن أكل عند قضائها ابتلي بالفقر ومن أكثر من التلفت ابتلي بالوسوسة اهـ برماوي

📒حاشية الجمل على شرح المنهج ج ١ ص٩٢

( FAIDAH)
Barangsiapa yang banyak bicara (ketika buang air besar) akan dikhawatirkan terkena jin. Barangsiapa selalu melihat ke perkara yang keluar akan mengidap wajah kuning. Barang siapa membuang ludah di atas kotoran yang keluar maka giginya akan kuning.

Barangsiapa membuang ingus ketika buang air besar telinganya akan tuli. Barangsiapa makan ketika BAB akan menderita kemiskinan. Barangsiapa sering menoleh ketika BAB maka akan menderita waswas.
(di riwayatkan oleh imam Barmawi)

Comments

Popular posts from this blog

Pesan Umma

"Ketika kamu sudah dewasa kamu akan diperlakukan buruk dan dikecewakan oleh banyak manusia. Tapi sesedih dan semarah apapun kamu tetaplah jadi baik."

Bagaimanakah keadaan kita semasa kembali bertemu Allah SWT?

Sulaiman Bin Abdil Malik (seorang  Khalifah Bani Umayyah) telah bertanya kepada Seorang alim yang soleh, zuhud, bertakwa dan warak iaitu Abu Hazim Salamah Bin Dinar, katanya:  Bagaimanakah (keadaan kita semasa) kembali bertemu Allah SWT? Beliau r. alaihi telah menjawab: "Orang yang baik maka keadaannya adalah seperti seorang pengembara yang pulang bertemu kaum keluarganya. Adapun seorang yang jahat maka keadaannya adalah seperti seorang hamba yang telah melarikan diri, tetapi dia dikembalikan kepada tuannya."

Kenapa Hidup ini Melelahkan?

Kenapa hidup ini melelahkan? Karena bukan tempat untuk beristirahat. Jika tidak, kau akan lelah di kehidupan selanjutnya.