Umum

Menikah Dapat Menghilangkan Stres


MENIKAH DAPAT MENGHILANGKAN STRES!
Abu al-Ma'ali Imam al-Haramain al-Juwaini رحمه الله تعالى berkata:
النكاح، وهو من أسباب زوال الجنون، كما ، أن العزبة من أسباب الجنون.
Nikah itu termasuk salah satu sebab hilangnya stres. Sebagaimana menjomblo termasuk salahsatu penyebab stres.

Imam al-Haramain, Nihayah al-Mathlab fi Dirayah al-Madzhab
 (juz 12 hlm 43)


No comments:

Post a Comment