Akidah

Cara Biar Dapat Darul Yaqin

ILMUL YAQIN, AINUL YAQIN DAN HAQQUL YAQIN

Kelompok ilmul yaqin adalah mereka yang mempergunakan, dalil dan petunjuk. Ainul yaqin adalah mereka yang mengalami ketersingkapan dan kejelasan, dan haqqul yaqin adalah mereka yang menyaksikan dan melihat. Misalnya orang yang mendengar Makkah, padahal día belum melihatnya. Pengetahuan itu untuk orang seperti itu adalah ilmul yaqin. Jika dia memandangnya dari jauh dan melihatnya tetapi tidak memasukinya, maka pengetahuannya adalah ainul yaqin. Setelah dia memasukinya dan menetap di sana, maka pengetahuannya adalah haqqul yaqin. Demikian juga orang yang mencari Tuhan, selagi dia masih berada di belakang hijab kerana fana dalam amal-amal, maka dia berada dalam ilmul yaqin. Jika dia melihat dari ketinggian untuk fana dalam zat tetapi belum kukuh, maka dia berada dalam ainul yaqin. Setelah dia teguh dan kukuh, maka dia berada dalam tingkatan haqqul yaqin. Atau dengan kata lain, syi'a'ul bashirah bagi ahli alam mulki, ainul bashirah bagi ahli alam malakut, dan haqqul bashirah bagi ahli alam jabarut. Atau, syi'a'ul bashirah adalah kelompok yang fana dalam amal, ainul bashirah adalah kelompok yang fana dalam Zat dan haqqul bashirah adalah kelompokyang fana dalam fana. Syi'a'ul bashirah memperlihatkan kedekatan Tuhan, sehingga engkau boleh menyaksikan dekatnya cahaya Tuhan darimu.

Sumber : Kitab Iqaz Al Himam Karangan Syeikh Ibnu Ajibah Rahimahullah.

No comments:

Post a Comment